Dragana Kanjevac

Akademija republika

Dokumentarni film koji prikazuje vreme i društvo od 1981 do 1995 god. kroz jedan beogradski klub – klub studenata Fakulteta likovne umetnosti, Akademije

 
Dokumentarni film koji prikazuje vreme i društvo od 1981 do 1995 god. kroz jedan beogradski klub