Dragana Kanjevac

All posts tagged nepotizam

Septembar 2005

Komesar (nl. commissarius) – osoba kojoj je neki naredbodavac (naročito država) poverio naročitu dužnost; u NOB politički rukovodilac pojedinih jedinica
Idiotes (gr.) – 1. adj. a) privatan, posebni; b) nevešt, neiskusan
2. subst. pojedinac, građanin, plur. narod, opp. država ;
b) običan, privatan čovek, opp. dostojanstvenik, činovnik

Zamislimo sledeću situaciju: izvesni građanin, nevešt u pogledu snalaženja na domaćem terenu, poželi da se javi na nekakav konkurs. Pošalje uredno sva dokumenta, srećan što zadovoljava tražene uslove. Dok naš čovek, spokojan i pun nade da je budućnost počela, čeka rezultate, njegovi okretni konkurenti sa oskudnim sivijem i impresivnim telefonskim imenikom ne gube vreme, nego okreću sve Pere, Sneške i Žike koji bi mogli da budu povezani sa glavnim Mićom – rešavaju ljudi pitanje. Lobiraju, kako bi se reklo.
Ceo tekst…